Landhuis Oud Amelisweerd in Bunnik, tot vorig jaar de locatie van het MOA.
Landhuis Oud Amelisweerd in Bunnik, tot vorig jaar de locatie van het MOA. BDU

Politici vliegen elkaar in de haren over museum-debacle

5 februari 2019 om 23:41 lokaal

AMERSFOORT Moet er een diepgravend onderzoek komen naar de gang van zaken rond het faillissement van Museum Oud Amelisweerd (MOA)? De voor- en tegenstanders stonden tegenover elkaar in de raadszaal in een ongehoord fel debat.

Jeroen de Valk

De voorzitter had de grootste moeite om orde te houden tussen de strijdende partijen. Er kwam nog nét geen rook uit de oren van Ben Stoelinga (Amersfoort2014), die deze kwestie had aangekaart.

Hans van Wegen (BPA) verliet boos de vergaderruimte toen de voorzitter hem naar zijn zin niet liet uitpraten. Tyas Bijlholt (D66) smeekte om 'fatsoen'. Stoelinga riep: ,,De heer Bijlholt heeft er kennelijk belang bij om zaken te simplificeren en weg te moffelen.'' Dat niet alle aanwezigen op een onderzoek zaten te wachten, vond hij 'schandalig'. ,,Zonder antwoorden op onze vragen kunnen wij als gemeenteraad niet onze controlerende taak beoefenen.''  

'BODEMLOZE PUT' Volgens Stoelinga heeft Amersfoort sinds 2012 2,6 miljoen in een bodemloze put gestort. Eén miljoen daarvan ging direct van de gemeente naar het MOA en 1,6 miljoen werd uitgekeerd via de Museumkoepel Amersfoort in C.  Stoelinga vreesde dat de onderneming van meet af aan tot mislukken was gedoemd. Zijn vermoedens werden bevestigd door een onderzoek na het faillissement in augustus vorig jaar. Het onderzoek werd verricht door Bureau Blue Yard op verzoek van de gemeente Utrecht.  

Hierin is te lezen: ,,De exploitatie volgens het ondernemingsplan bleek niet haalbaar.'' Ondanks 'waarschuwingen van verschillende kanten' werd het plan 'toch doorgezet'. Er kwamen minder bezoekers dan verwacht, maar 'ook als het MOA de maximaal haalbare aantallen had bereikt, zou dit onvoldoende zijn geweest om de exploitatie dekkend te krijgen'.

ONTHULLINGEN Deze onthullingen waren aanleiding voor Stoelinga tot schriftelijke vragen. Het antwoord luide: het college sluit zich aan bij deze conclusies, maar vindt dat geen enkele wethouder blaam treft. De taak van het MOA was, ten aanzien van de kunstwerken van Armando: beheer, behoud en tentoonstellen. Het museum deed dat en heeft daarmee 'voldaan aan de subsidievoorwaarden'.

Amersfoort2014 vond deze antwoorden 'vaag en ontwijkend'. Aanleiding voor nog eens een waslijst aan vragen.

GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, VVD en D66 spraken zich uit tégen een volgend onderzoek. Hun argumenten: zo'n onderzoek kost veel gemeenschapsgeld. Het Blue Yard-onderzoek zou, in combinatie met de antwoorden van de wethouder, al genoeg informatie bevatten. De kwestie zou zo complex zijn, dat de onderste steen toch nooit boven zal komen. Een veel gehoord argument was ook: de werken van Armando waren toch maar mooi acht jaar lang geëxposeerd in het MOA. Dat mag wat kosten.  

BEGROTING Vertegenwoordigers van SP, Amersfoort2014, CDA, BPA en DENK bleven nadrukkelijke voorstander van een onderzoek. Mocht het in de komende weken tot een stemming komen, dan beschikt dit vóór-kamp over 15 van de 39 raadszetels; een minderheid dus.

Aangezien wethouder Fatma Koser Kaya volgens Stoelinga vooral de bekende feiten verstrekte, bleven hij en Marc Smits (SP) aandringen op een onderzoek. Welke rol hebben de gemeente en de museumkoepel gespeeld? Waarom werd de gemeenteraad pas op het laatste moment geïnformeerd? Waarom werd de begroting van het MOA niet gecontroleerd?

Na het overleg in het stadhuis konden de politici aanschuiven voor de tv; er was op NPO1 een aflevering van Kanniewaarzijn, waarin het MOA-debacle op de hak werd genomen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie