Paul Johannes Paulus II heeft in 1984 tijdens een bijeenkomst in het Vaticaan pater Titus Brandsma al officieel erkend als 'martelaar voor het Christelijk geloof'. Onder meer in Kamp Amersfoort moest hij ontberingen doorstaan.
Paul Johannes Paulus II heeft in 1984 tijdens een bijeenkomst in het Vaticaan pater Titus Brandsma al officieel erkend als 'martelaar voor het Christelijk geloof'. Onder meer in Kamp Amersfoort moest hij ontberingen doorstaan. ANP

Voormalig Kamp Amersfoort-gevangene Titus Brandsma heilig verklaard

Historie

AMERSFOORT De Nederlandse priester Titus Brandsma wordt op zondag 15 mei heilig verklaard. Dat heeft paus Franciscus laten weten. De rooms-katholieke kerkvorst erkende in november een wonder dat wordt toegeschreven aan Brandsma. Een Amerikaanse pater zou in 2004 genezen zijn van kanker nadat hij een stuk kleding van Brandsma had aangeraakt.

Titus Brandsma was hoogleraar aan wat toen nog de Katholieke Universiteit Nijmegen heette. Hij was erg kritisch tegenover het opkomend nazisme en verzette zich in het begin van de oorlog openlijk tegen verplichte NSB-advertenties in dagbladen. Daarom werd hij in 1942 gearresteerd en na een maand in Kamp Amersfoort, afgevoerd naar concentratiekamp Dachau. 

OPVALLENDE VERSCHIJNING Hij was in Kamp Amersfoort een opvallende verschijning en heeft een grote indruk achtergelaten. Daar zijn nog veel fysieke herinneringen, zoals dagboekcitaten, van beschikbaar.
De nazi’s bestempelden hem als ‘gevaarlijk persoon’. In Dachau was hij een grote steun voor andere gevangenen, tot hij zelf overleed aan de gevolgen van slechte leefomstandigheden en mishandelingen. Na de oorlog roemden overlevende mede-kampgenoten hem om zijn hulp en steun in Dachau.

Brandsma werd in 1985 al zalig verklaard. Afgelopen november stemde de paus in met een voorstel van de bisschoppen en kardinalen in het Vaticaan om Titus Brandsma heilig te verklaren.
Vier katholieke journalisten uit Nederland en België en journalisten die in het Vaticaan in Rome werken vroegen de paus bovendien om Brandsma uit te roepen tot patroonheilige van de journalistiek. Hij werkte zelf voor de Tweede Wereldoorlog ook als journalist.

Dagboekfragment (1) van een mede-kampgevangene:
,,Zo wil ik hier naast hem ook nog noemen Prof. Titus Brandsma, hoogleraar aan de R.K. Universiteit te Nijmegen, die toen ook in het kamp bij ons was. Als deze tijd ons allen dichter tot elkaar heeft gebracht, als God ons wellicht door deze zware beproevingen als het ware naar elkaar toe geranseld heeft, dan is ook dat slechts winst, waarvoor wij Hem niet genoeg kunnen danken. Later is hij (Titus Brandsma red.) naar Duitsland overgebracht en naar ik meen in het concentratie-kamp te Dachau gestorven. Verschillende verhalen werden later verteld over de sadistische wijze waarop men hem daar nog had gemarteld; o.a. zou men hem een dag lang aan een ketting gebonden bij de ingang van het kamp hebben gelegd, met de opdracht als een hond te blaffen voor eIken Duitser die voorbijkwam.”

Dagboekfragment (2) van een mede-kampgevangene:
,,De bel roept ons weer naar het werk. Als ik een uurtje later voor Tito het Lager in moet zie ik bij het revier Titus Brandsma staan. Ik loop dadelijk naar hem toe om te vragen of er nog wat bijzonders is. ‘Ik schijn op transport te gaan’ is het antwoord. ‘Wat! U weg! Het zal toch niet wáár zijn?’ Titus Brandsma bij ons weg dat is helemaal niet in te denken! ‘Is dat heus wel waar?’ ‘Ja, ik ga hoogstwaarschijnlijk naar Scheveningen.’

advertentie