Nee, gerust is de gemeente er opnieuw niet op. Natuurlijk is er veel vertrouwen in de hulpdiensten, buurtvaders, jongerenwerkers en anderen, maar dat was voorgaande jaren niet anders. Hoe kan Oud en Nieuw dit jaar veiliger verlopen? Het is een vraag die ook burgemeester Bolsius bezighoudt. ,,Eén van de pijlers onder onze aanpak is het organiseren van wijkgerichte activiteiten, met name voor jon...