Boerderijen hebben de toekomst! 9 juli Willemshoeve Soest

zaterdag 9 juli 2022 12:00 t/m 17:00

Op 9 juli organiseert het Boerderijenfonds de bijeenkomst Boerderijen hebben de toekomst!, een informatiemarkt over herbestemmen en verduurzamen van historische boerderijen. Het Boerderijenfonds is die dag te gast bij Stichting Herenboeren Willemshoeve in Soest.

De bijeenkomst is bedoeld voor eigenaren van agrarisch erfgoed. Via lezingen, rondleidingen en kraampjes krijgen zij praktische informatie over het behoud van hun boerderij voor de toekomst.

Zo vertelt Stichting Herenboeren Willemshoeve over de herbestemming van deze bijzondere monumentale boerderij. Daarna ligt de focus op het verduurzamen van agrarisch erfgoed. Een bouwhistoricus, een architect en een restauratietimmerman belichten verschillende visies op verduurzamen aan de hand van concrete voorbeelden.

Tijdens de rondleidingen op het erf vertelt een landschapsarchitect/erfontwerper hoe je met behoud van cultuurhistorische waarden een modern boerenerf kan inrichten. In de tweede rondleiding gaat Herenboer Jesse in op het natuurinclusief boeren op de Willemshoeve.

Bij de kraampjes in de wagenschuur krijgt de bezoeker verdere informatie over restaureren, herbestemmen en verduurzamen van oude boerderijen en erven.  

Gegevens: 9 juli 2022, 12.00-17.00, Willemshoeve, Jachthuislaan 19, Soest.

Aanmelden is verplicht (mede in verband met parkeergelegenheid) 

via: bureau@boerderijenfonds.nl

Graag onder vermelding van: naam, adres, woonplaats, aantal personen.

 

Meer informatie: https://boerderijenfonds.nl/programma-boerderijen-hebben-de-toekomst/ 

Over het Boerderijenfonds

Het boerderijenfonds is een landelijk stimuleringsfonds voor herbestemming, in combinatie met verduurzaming en restauratie van agrarisch erfgoed. Het fonds richt zich op onderscheidende herbestemmingsprojecten van historisch waardevolle boerderijen, die bijdragen aan een toekomstbestendig platteland.

Locatie